Przejdź do treści

„Mamy dość litowania się nad sprawcami przemocy”. Kampania „Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK” w walce z cyberprzemocą

zdjęcie: Karolina Jackowska
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

„Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK” to pierwsza tego typu ogólnopolska kampania społeczna, która zwraca uwagę na szeroko rozumianą ideę zgody. Nie dotyczy jedynie sfery seksualnej, przemocy i agresji fizycznej, a również cyberprzemocy, z którą spotyka się coraz więcej osób. Ma uświadamiać i edukować, dlatego skierowana jest przede wszystkim do placówek edukacyjnych i uczelni.  Powiedzmy sobie jasno, „tylko TAK znaczy TAK” nie jest cichym przyzwoleniem, próbą negocjacji lub prowokacją. 

O naruszeniu wolności drugiego człowieka mówi się sporo, ale wciąż za mało. Powstają kampanie, inicjatywy społeczne, organizowane są marsze. Można powiedzieć, że świadomość społeczna jest coraz większa, mimo to liczba ofiar nie spada. Pojęcie przemocy nabrało szerszego znaczenia. Nie dotyczy jedynie kwestii cielesności, agresji fizycznej, a obejmuje również to, co jest związane z psychiką. Cyberprzemoc, hejt, anonimowe wyśmiewanie online. Wiemy, że to występuje, czasem dotyczy nas lub naszych bliskich, ale czy wiemy jak reagować?

Studentka robiąca notatki

„Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK”

Nowa kampania „Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK” zwraca uwagę na wieloaspektowość przemocy. Od sfery ciała po sferę ducha. Kładzie szczególny nacisk na edukację, dlatego jest skierowana przede wszystkim do placówek edukacyjnych i uczelni. Miejsce nie jest bez znaczenia. Najnowszy raport Rzecznika Praw Obywatelskich pokazuje, że od początku studiów 47 proc. studentek i 31 proc. studentów doświadczyło molestowania seksualnego.

Najnowszy raport Rzecznika Praw Obywatelskich pokazuje, że od początku studiów 47 proc. studentek i 31 proc. studentów doświadczyło molestowania seksualnego

Celem projektu jest ochrona przed przemocą, dyskryminacją oraz poprawa bezpieczeństwa. Dotyczy ona zarówno kontaktów bezpośrednich, jak również funkcjonowania w mediach społecznościowych. Inicjatorzy zwracają szczególną uwagę na to, że upublicznianie zdjęć, filmików i prywatnych informacji bez czyjejś zgody jest również naruszeniem wolności i praw człowieka. Przemoc to nie tylko kontakt seksualny bez zgody, to również cyberprzemoc, której trzeba mówić stanowcze „NIE” i reagować. Nie odwracać wzroku, nie wzruszać ramionami.

kobieta na imprezie

Organizatorzy: Fundacja Autonomia i Ośrodek Badań nad Mediami przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie zapowiadają, że chcą wesprzeć szkoły, uczelnie, placówki edukacyjne i wychowawcze, w szerzeniu wiedzy dotyczącej reagowania na sytuacje naruszenia wolności drugiego człowieka.

Umiejętność krytycznej analizy przekazów medialnych, znajomość sposobów reagowania i interweniowania w sytuacjach przemocy, szczególnie gdy podłożem są uprzedzenia, zarówno przez całe społeczności, jak i każdego z nas oraz upowszechnienie idei zgody, przyczynią się do budowania bezpieczniejszych relacji oraz przestrzeni nauki i rozwoju jakimi są placówki edukacyjne, w tym uczelnie i ich najbliższe otoczenie (akademiki, kluby studenckie itp.). W projekcie są upowszechniane przykłady reakcji, rozwiązania i dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy wykorzystywane w polskich i amerykańskich uczelniach i szkołach.

mówią organizatorzy kampanii "Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK"

Tydzień Zgody

Kampania „Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK” powstała w ramach Tygodnia Zgody, który trwa od 4 do 10 marca. W tym czasie w kilku polskich miastach odbywają się warsztaty, wykłady, inicjatywy edukacyjne, a w ramach projektu kilkanaście osób zdobyło kompetencje do prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu: krytycznej analizy mediów oraz narzędzi do rozwijania zdolności jednostek i grup do reagowania na przemoc.

W Warszawie 3 marca odbył się marsz przeciwko przemocy, którego organizatorem było Porozumienie Kobiet 8 Marca.

Mamy dość litowania się nad sprawcami przemocy, troski o ich dobre imię, kariery i komfort psychiczny. Mamy dość skupiania się na domniemaniu niewinności, która w praktyce jest domniemaniem kłamstwa skrzywdzonych. Mamy dość podważania wiarygodności ofiar, pytań, dlaczego nie zgłosiły się na policję bezpośrednio po doznanej krzywdzie, czy były pijane, co miały na sobie, czy są zdrowe psychicznie.

piszą na stronie wydarzenia organizatorzy

zdjęcie: Karolina Jackowska

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: