Przejdź do treści

Projekt w sprawie aborcji trafił do Sejmu. Zakłada on legalne i bezpieczne przerwanie ciąży do 12. tygodnia

Projekt ustawy ws. aborcji wpłynął do Sejmu - na zdjęciu aktywistka trzyma plakat z napisem „Nigdy” przed Komisariatem Policji Kraków IV podczas protestu „Solidarność z Joanną, nigdy nie będziesz chodził sam” w Krakowie Hello Zdrowie
Projekt ustawy ws. aborcji wpłynął do Sejmu / Zdjęcie: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Do Sejmu wpłynął projekt o świadomym rodzicielstwie, złożony przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży do 12. tygodnia. Zgodnie z nim możliwość wykonania zabiegu aborcji będzie musiał zapewnić każdy podmiot leczniczy posiadający umowę z NFZ. 

Legalna aborcja – jakie zmiany zakłada nowy projekt?

Legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży to jedna z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Zapowiadany przez premiera projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie w środę wieczorem trafił do Sejmu. Wcześniej premier zaanonsował ten krok.

– Jesteśmy gotowi do złożenia w najbliższych godzinach w Sejmie projektu o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia – powiedział premier.

W myśl projektu nowej ustawy „każda osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania”. W założeniu „osoba w ciąży samodzielnie podejmuje decyzję o kontynuowaniu albo przerwaniu ciąży”.

W dokumencie widnieje również zapis, że przerwanie ciąży jest możliwe również po upływie 12. tygodnia w określonych przypadkach:

  • gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety,
  • występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
  • gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Z zastrzeżeniem, że przerwanie ciąży w sytuacji wystąpienia ciężkich i nieodwracalnych wad płodu byłoby możliwe do końca 24. tygodnia jej trwania. Natomiast gdy wykryta choroba uniemożliwia płodowi samodzielne życie i nie ma możliwości jej wyleczenia – przerwanie ciąży jest dopuszczalne bez ograniczeń.

Natomiast aborcja w przypadku podejrzenia, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, byłaby możliwa do 18. tygodnia jej trwania na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę w ciąży pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W myśl nowych przepisów zawartych w projekcie ustawy o świadomym rodzicielstwie aborcję wykonuje się niezwłocznie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osoby w ciąży. W pozostałych przypadkach aborcja powinna zostać wykonana maksymalnie do 72 godzin od momentu wyrażenia przez osobę w ciąży woli przerwania ciąży.

Przypomnijmy, że 22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny decydował o dopuszczalności usunięcia ciąży w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu i orzekł, że zaskarżone przepisy są niekonstytucyjne, co wywołało falę protestów w całym kraju. Przepis ten utracił moc wraz z publikacją orzeczenia Trybunału w styczniu 2021. W świetle obecnych przepisów istnieją dwa przypadki, w których można legalnie usunąć ciążę: 

  • ciąża będąca następstwem gwałtu,
  • w wypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety.

Trzecią przesłankę legalności aborcji – gdy badania prenatalne wskazywały na duże prawdopodobieństwo poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu – w październiku 2022 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z konstytucją.

Kobieta na manifestacji

Placówka ma zapewnić możliwość przerwania ciąży

W projekcie znalazły się przepisy, które określają, że placówka medyczna (np. szpital), która ma umowę z NFZ w zakresie opieki nad kobietami w ciąży, będzie musiała zapewnić możliwość przerwania ciąży lub wskazać inną placówkę, która wykona tę procedurę jako podwykonawca.

Projekt Koalicji Obywatelskiej zakłada także wprowadzenie do programów nauczania szkolnego wiedzy o życiu seksualnym człowieka, ochronie zdrowia reprodukcyjnego i o zasadach świadomego rodzicielstwa. Minister edukacji w rozporządzeniu określi sposób nauczania szkolnego tej tematyki i wprowadzi ją do systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Wejście w życie nowej ustawy oznaczałoby, że dotychczasowe przepisy dotyczące przerywania ciąży stracą moc. Ustawa miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: