Przejdź do treści

Lekarze odmawiający aborcji poniosą konsekwencje. Ministerstwo Zdrowia podało szczegóły

Lekarka spogląda na pacjentkę
Ministerstwo Zdrowia podejmie kroki wobec lekarzy odmawiających aborcji / Zdjęcie: Adobe Stock
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w mediach społecznościowych komunikat w sprawie lekarzy odmawiających aborcji. Resort podkreślił, że taka postawa naraża zdrowie i życie kobiet. I zapowiada, że medycy, którzy odmówili aborcji zgodnej z polskim prawem, poniosą konsekwencje tych działań. 

Ministerstwo Zdrowia o lekarzach odmawiających aborcji

Aborcja to zabieg mający na celu przedwczesne przerwanie ciąży, w wyniku której umiera zarodek lub płód. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. uznało aborcję za nielegalną w przypadku poważnych i nieodwracalnych wad płodu – przerwanie ciąży w takich sytuacjach określa się mianem „aborcji eugenicznej”. Obecnie polskie prawo pozwala na wykonanie aborcji wyłącznie w dwóch przypadkach:

  • gdy ciąża jest zagrożeniem dla zdrowia lub życia kobiety – musi to potwierdzić inny lekarz niż ten, który będzie wykonywał zabieg, chyba że ciąża bezpośrednio zagraża życiu kobiety;
  • gdy ciąża jest efektem czynu zabronionego (do 12. tygodnia ciąży).

Ministerstwo Zdrowia na platformie X (dawniej Twitter) wydało krótki komunikat dotyczący lekarzy, którzy wbrew obowiązującemu prawu odmawiali wykonania aborcji.

„Ministerstwo Zdrowia informuje, że lekarze, którzy narażali zdrowie i życie kobiet, odmawiając terminacji ciąży zgodnej z polskim prawem, nie zostaną powołani na konsultantów krajowych i wojewódzkich”– informuje resort.

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z dziedziny medycyny, farmacji, ale też innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia. Zaś konsultantów wojewódzkich powołuje ich wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

Konsekwencje, o których informuje Ministerstwo Zdrowia, wiążą się przede wszystkim z zamknięciem drogi do dodatkowej gratyfikacji finansowej, która przysługuje za pełnienie każdej z wymienionych wyżej funkcji. O jakich kwotach mowa? W obowiązującym jeszcze Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich przeczytać możemy, że konsultanci krajowi w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa otrzymują wynagrodzenie roczne w wysokości nieprzekraczającej 15 312 zł. Natomiast konsultanci wojewódzcy otrzymują rocznie nie więcej niż 7 656 zł.

Przypomnijmy, że do zadań konsultantów krajowych należy m.in. inicjowanie krajowych badań epidemiologicznych, prognozowanie potrzeb zdrowotnych w swojej dziedzinie oraz doradzanie, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych. Konsultanci wojewódzcy pełnią istotną rolę na szczeblu regionalnym. Zajmują się m.in. wnioskowaniem do okręgowych rad samorządów zawodowych, by sprawdziły, czy osoby wykonujące dany zawód medyczny, należycie pełnią swoje obowiązki.

Malina Błańska, dziennikarka

Aborcja w Sejmie

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia 23 lutego poinformował, że do Sejmu wpłynęły już wszystkie zapowiadane projekty ustaw ws. aborcji. Dodał, że prace nad tymi projektami rozpoczną się tuż po lub tuż przed wyborami samorządowymi, które zaplanowane są na 7 kwietnia br.

— Czekaliśmy, aż wszyscy, którzy chcą, złożą swoje projekty — mówił marszałek. — Pytałem wczoraj Konfederację, czy chce złożyć projekt, powiedziała, że nie. PiS nie zgłosił żadnego projektu, a więc mamy dzisiaj komplet propozycji (…). Umówiliśmy się, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wyborach samorządowych wszystkie te projekty zostaną rozpatrzone — dodał Hołownia.

Jednym z projektów, który trafił do Sejmu, jest projekt o świadomym rodzicielstwie, złożony przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on, że „każda osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania”. W założeniu „osoba w ciąży samodzielnie podejmuje decyzję o kontynuowaniu albo przerwaniu ciąży”.

Minister ds. równości Katarzyna Kotula poinformowała w piątek, że klub parlamentarny Lewicy złoży do marszałka wniosek o pilne procedowanie i głosowanie ustaw aborcyjnych. Dodała, że jest to wypełnienie zobowiązań, jakie Lewica złożyła kobietom przed wyborami. Zdaniem Kotuli każdy dzień zwłoki w procedowaniu ustaw aborcyjnych oznacza nadszarpnięcie zaufania do rządzących.

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: