Przejdź do treści

Kim są polscy gniazdownicy? To dziś ok. 1,7 miliona osób z pokolenia Z

Kobieta
Główny Urząd Statystyczny opublikował raport o polskich gniazdownikach/ fot. Darya Grey/ Pexels
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

1,7 mln osób w wieku 25-34 lat mieszka z rodzicami i nie założyło własnej rodziny, wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Pokolenie gniazdowników w Polsce”. Czy trend panujący m.in. w Hiszpanii zadomowił się w naszym kraju na dobre? Kim jest polski gniazdownik? Co robi i gdzie mieszka?

1,7 mln polskich gniazdowników

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Pokolenie gniazdowników w Polsce”. Badanie dostarcza informacji o jednej z faz cyklu życia rodziny, stanowiąc przyczynek do analizy przemian wzorców przebiegu życia, w tym coraz późniejszego przechodzenia do dorosłości. Jak podano, w 2022 r. w naszym kraju co trzecia osoba w wieku 25-34 lat była gniazdownikiem, czyli mieszkała z rodzicami i nie założyła własnej rodziny.

Termin gniazdownik został zaczerpnięty z ornitologii i odnosi się do ptaków, które pozostają w gniazdach przez dłuższy czas po wykluciu. W kontekście społecznym oznacza to osoby dorosłe, które z różnych powodów nie opuszczają domów rodzinnych. GUS wyliczył, że 1,7 mln osób w Polsce w wieku 25-34 lata, a więc z tzw. pokolenia Z, należy do tej grupy. Raport nie uwzględnia osób rozwiedzionych oraz wdów i wdowców. W porównaniu z 2018 r. liczba takich osób zmniejszyła się o 0,3 mln osób (tj. o 15,5 proc.). Wtedy z rodzicami mieszkało ponad 2 mln osób w tej grupie wiekowej.

Zgodnie z raportem badane zjawisko cechuje się dużym zróżnicowaniem przestrzennym. Największy odsetek gniazdowników wystąpił w województwach świętokrzyskim (41 proc.), podkarpackim i lubelskim (po 39 proc.). Najmniejszy (nieprzekraczający 30 proc.) odnotowano w województwach: mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim.

Większa koncentracja gniazdowników występowała w gminach we wschodniej Polsce. Gmin, w których odsetek osób dorosłych mieszkających z rodzicami wynosił co najmniej 50 proc., było w Polsce 19. Z kolei największe miasta charakteryzowały się najniższym poziomem zjawiska i należały do nich m.in. Wrocław (18 proc.) i Warszawa (19 proc.).

Karolina L. Jarmołowicz / fot. Dorota Porębska

Więcej mężczyzn niż kobiet

Raport wskazuje także zróżnicowanie pod względem płci. W 2022 r. gniazdownikami pozostawało zdecydowanie więcej mężczyzn (63 proc.) niż kobiet (37 proc.). W naszym kraju dominowało także więcej gmin (659), w których 50 proc. i więcej mężczyzn między 25. a 34. rokiem życia nie założyło rodziny i mieszkało z rodzicami. W przypadku kobiet taki wskaźnik osiągnęła zaledwie jedna gmina –  Podkowa Leśna w województwie mazowieckim.

Jak wskazuje raport GUS, wśród kolejnych roczników maleje udział osób, które mieszkają z rodzicami. W 2022 r. odsetek osób w wieku 25 lat, które nie wyprowadziły się z rodzinnego domu, wynosił 56 proc., podczas gdy wśród 34-latków – 19 proc. Im starsze roczniki, tym zwiększa się także znacznie dysproporcja między płciami wśród gniazdowników.

Podczas gdy na 100 kobiet w wieku 25 lat przypada 136 mężczyzn w tym wieku, to na 100 kobiet w wieku 34 lat jest już 202 mężczyzn w tym wieku” – podaje GUS.

Wśród grupy gniazdowników uczyło się lub studiowało trochę ponad 6,6 proc. osób. Odsetek ten zmniejszał się wraz z wiekiem, a aktywność edukacyjną częściej podejmowały kobiety. Większość osób mieszkających z rodzicami (63 proc.) pracowało, 6 proc. było bezrobotnych, a 31 proc. pozostawało biernych zawodowo.

„Udział niepracujących (bezrobotnych i biernych) najwyższy jest natomiast wśród najmłodszych (25-letnich) i najstarszych (34-letnich) gniazdowników (odpowiednio 43 proc. i 41 proc.). Gniazdownicy, którzy kontynuowali naukę, w większości byli również osobami pracującymi (60 proc.)” – dodaje GUS.

Raport wymienia także liczbę gniazdowników z niepełnosprawnościami, która wyniosła 102 tysiące. Ta grupa osób stanowiła 5,9 badanej populacji. Natomiast co piąty badany miał rodzica z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Źródło: PAP

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: