Przejdź do treści

Zmiana definicji gwałtu i zaostrzenie kar. Projekt trafił do Sejmu

Posłanki w sejmie protestują za zmianami w ustawie odnośnie do gwałtu
Projekt zakłada także ujednolicenie kar i surowsze wyroki za doprowadzenie do innych czynności seksualnych/ fot. Wojciech Olkusnik/East News
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Surowe kary i zmiana prawna definicji gwałtu – to propozycje posłanek w nowelizacji ustawy Kodeks karny. Dokument proponuje również wyższe kary za doprowadzenie do innej czynności seksualnej. Pod projektem podpisało się 21 parlamentarzystek.

Zmiana definicji gwałtu

Pod projektem nowelizacji ustawy Kodeks karny, który w środę trafił do Sejmu, podpisało się 21 posłanek z Kolacji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i PSL. Zgodnie z regulacją zmianie ma ulec m.in. brzmienie art. 197 Kk, który dotyczy definicji gwałtu. Projekt przewiduje przekwalifikowanie takiego czynu z występku na zbrodnię. Gwałt zostanie zdefiniowany jako doprowadzenie do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody. Obecnie definicja ta brzmi: kto przemocną, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowała płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do 12. Jak podkreślają posłanki, taki zapis sprawia, że dochodzi do wtórnej wiktymizacji ofiar, które zareagowały paraliżem na przemoc seksualną.

Według szacunków w Polsce zgłaszany jest co piąty gwałt. Jedynie jedno z czterech postępowań kończy się postawieniem zarzutów sprawcy.

„Ofiary muszą udowodnić, że do czynności seksualnej doszło pod wpływem przemocy (gwałtu) i że stawiały opór wystarczająco mocno, aby np. przyciągnąć uwagę świadków lub pozostawić ślady na ciele sprawcy. Nie ściga się zatem zgwałcenia, jeśli ofiara nie stawiała oporu, np. zdając sobie sprawę z jego bezcelowości wobec przeważającej siły sprawcy lub sprawców lub w obawie o eskalację przemocy w odpowiedzi na opór” – czytamy w uzasadnieniu do projektu zmian.

Propozycja posłanek ma również zwiększyć dolną granicę kary za gwałt lub inną zbrodnię seksualną do 3 lat pozbawienia wolności.

Maja Staśko

Ujednolicenie kar

Zaostrzenie kar przewidywane jest także w przypadku zgwałcenia osoby chorej psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną. Obecna ustawa zakłada dla sprawcy takiego czynu pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ponadto przewidywane ujednolicenie wymiaru kary ma dotyczyć także gwałtu wobec osoby małoletniej, pozostającej w stosunku zależności lub będącej w krytycznym położeniu. W takim przypadku projekt przewiduje kary od 3 lat więzienia. Ma to pokazać, że wyjątkowa sytuacja lub młody wiek osoby pokrzywdzonej nie mogą prowadzić do okoliczności łagodzących wyrok dla sprawcy.

W projekcie znalazło się także zniesienie górnej granicy kary za gwałt, a także zaostrzenie wyroków za doprowadzenie do innych czynności seksualnych.

„Inna czynność seksualna także jest brutalną ingerencją sprawcy w wolność i autonomię osoby pokrzywdzonej” – podkreślono.

Zgodnie z nowelizacją, za taki czyn ma obowiązywać od 2 do 10 lat pozbawienia wolności.

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: