Przejdź do treści

Ulga na dziecko 2024 – kiedy można skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga na dziecko 2024 – kiedy można skorzystać z ulgi prorodzinnej, na zdjęciu kobieta patrząca na małego chłopca- Hello Zdrowie
Ulga na dziecko 2024 – kiedy można skorzystać z ulgi prorodzinnej Pexels.com
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Ulga na dziecko to rodzaj zwolnienia, które pozwala na znaczne zmniejszenie należnego podatku lub zwrot podatku nadpłaconego. Przysługuje ona określonym w przepisach podmiotom, które wychowują jedno lub więcej dzieci. Kto może z niej skorzystać?

 

Co to jest ulga na dziecko – kto i kiedy może z niej skorzystać? 

Ulga na dziecko, nazywana także ulgą prorodzinną to jedna z najczęściej rozliczanych ulg podatkowych w zeznaniach rocznych Polaków, a polega ona na odliczeniu określonych w przepisach kwot na każde kolejne dziecko. Zasady udzielania zostały szczegółowo uregulowane w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Z ulgi na dziecko może skorzystać podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych, czyli według tzw. skali podatkowej, który w stosunku do małoletniego w rozliczanym roku podatkowym: 

 • wykonywał władzę rodzicielską, 
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, 
 • sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.  

Może skorzystać z niej także podatnik na dziecko, które: 

 • otrzymuje zasiłek (dodatek pielęgnacyjny) lub rentę socjalną, 
 • jest pełnoletnie, ale nie ukończyło 25. roku życia i nadal uczy się, a nie uzyskało własnych dochodów lub przychodów powyżej kwoty będącej dwunastokrotnością renty socjalnej, czyli za 2023 rok 19 061,88 zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że do sejmu wpłynął obywatelski projekt, który zakłada zrównanie renty socjalnej z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, co spowoduje zwiększenie kwoty warunkującej możliwość skorzystania z ulgi na dziecko pełnoletnie.

Ulga na dziecko – limity dochodu 2024 

Należy pamiętać, że ulga na dziecko przysługuje bez względu na liczbę dzieci. Ustawodawca jednak uregulował prawo do skorzystania z niej w odmienny sposób w przypadku jednego dziecka i każdego kolejnego. Jeżeli masz więcej niż jedno dziecko, nie obowiązują żadne limity dochodów. Zatem bez względu na to, ile zarabiasz, masz prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej.   

Jeśli jednak masz jedno dziecko, wówczas obowiązują cię limity dochodów. Jakie? 

 • w przypadku pozostawania przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim limit wynosi 112 000 zł, a dochody twoje i małżonka podlegają zsumowaniu; 
 • w przypadku, gdy wychowujesz dziecko samotnie, kwota limitu to 112 000 zł; 
 • w przypadku niepozostawania w związku małżeńskim, w tym także przez część roku, limit wynosi 56 000 zł.

Ulga na dziecko niepełnosprawne 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, skorzystanie z ulgi nawet na jedno dziecko dotknięte niepełnosprawnością, nie jest uzależnione od osiąganych dochodów. Od 1 lipca 2023 roku wprowadzono zmianę, która umożliwia skorzystanie z tego zwolnienia większej liczbie podatników. 

Bez względu na wysokość dochodów ulgę można otrzymać w przypadku dziecka, które posiada: 

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego z trzech stopni niepełnosprawności; 
 • decyzję, która przyznaje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną; 
 • orzeczenie o niepełnosprawności i ukończyło 16. rok życia.

Ile możesz odliczyć na każde z dzieci? 

Odliczenie ulgi na dziecko odbywa się za każdy miesiąc w ustawowo określonej kwocie. Ile możesz odliczyć? Zgodnie z art. 27 f ust. 2 w przypadku: 

 • jednego dziecka przysługuje ulga w wysokości 92,76 zł, 
 • drugiego dziecka przysługuje ulga w wysokości 92,76 zł, 
 • trzeciego dziecka przysługuje ulga w wysokości 166,67 zł, 
 • czwartego i każdego kolejnego dziecka przysługuje ulga w wysokości 225 zł. 

Pamiętaj, że powyższe kwoty to odliczenie przypadające na każdy miesiąc, a zatem na rok możesz odliczyć: 

 • w przypadku jednego dziecka – 1 112,04 zł, 
 • w przypadku drugiego dziecka – 1 112,04 zł, 
 • w przypadku trzeciego dziecka – 2 000, 04 zł, 
 • czwartego i każdego kolejnego dziecka – 2 700 zł.

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko 

Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko dotyczy sytuacji, w których podatnik osiągnął w rozliczanym roku podatkowym dochody, które są na tyle niskie, że nie pozwalają mu na skorzystanie z ulgi. Jeżeli jednak nie przekroczył od 30 000 zł dochodu, czyli kwoty wolnej od podatku, a przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi na dziecko, wówczas może on skorzystać z tzw. dodatkowego zwrotu ulgi prorodzinnej, którą odlicza się od składanek zapłaconych na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Jak skorzystać z ulgi na dziecko w 2024 roku? 

Do rozliczenia ulgi na dziecko wystarczy wypełnienie stosownego druku PIT (PIT-36 lub PIT-37) razem z załącznikiem PIT/O. Podatnik musi podać dane dziecka, a przede wszystkim wskazać jego numer PESEL. W przypadku dzieci pełnoletnich i uczących się – obowiązkowe jest zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, którego przedłożenia może zażądać fiskus. 

Czy istnieje kara za niesłuszne odliczenie ulgi na dziecko? Jak najbardziej. Jeżeli oświadczenie podatkowe zostanie wypełnione nieprawidłowo i skorzystano ze zwolnienia, pomimo braku prawa do ulgi, urząd może nałożyć grzywnę. Należy również zwrócić wykorzystaną kwotę ulgi podatkowej razem z odsetkami. 

 

Bibliografia: 

 1. https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-na-dziecko/ [dostęp 17.01.2024]. 
 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350. 

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: