Przejdź do treści

Ulga 4 plus 2024 – na czym polega i jak z niej skorzystać?

Ulga 4 plus 2024 – na czym polega i jak z niej skorzystać, na zdjęciu matka z czwórką dzieci na kanapie- Hello Zdrowie
Ulga 4 plus 2024 – na czym polega i jak z niej skorzystać Adobe Stock
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Jeżeli wychowujesz co najmniej czworo dzieci i rozliczasz się z fiskusem, możesz skorzystać z ulgi 4 plus. Umożliwia ona zwolnienie z opodatkowania określonych przychodów zgodnie z przepisami. Komu poza rodzicami wykonującymi władzę rodzicielską przysługuje? Czy ulga 4 plus dotyczy każdego dziecka?

Co to jest ulga 4 plus i komu przysługuje? 

Ulga 4 plus to rodzaj przewidzianego w przepisach prawa zwolnienia z opodatkowania przychodów do określonej wysokości. Ulga ta obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku jako preferencja dla rodzin, które wychowują co najmniej czworo dzieci. Należy jednak podkreślić, że nie przysługuje ona wyłącznie rodzicom.  

Kto zatem może skorzystać z ulgi 4 plus? Ulga przysługuje podatnikowi, który w rozliczanym roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci: 

 • wykonywał władzę rodzicielską, 
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego i dziecko z nim zamieszkiwało, 
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. 

Jeżeli zaś dzieci są pełnoletnie, ale uczące się: 

 • wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, 
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Czy ulga 4 plus dotyczy każdego dziecka? 

Ulga przysługuje podatnikowi, który wychowuje dzieci: 

 • małoletnie, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów; 
 • pełnoletnie, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów; 
 • pełnoletnie, ale uczące się do ukończenia przez nie 25. roku życia, które nie uzyskały dochodów opodatkowanych według zasad ogólnych, czyli skalą podatkową (wyjątek stanowi renta rodzinna) lub zasad podatku dochodowego z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów lub pochodnych instrumentów finansowych, ani nie osiągnęły przychodów zwolnionych z podatku na podstawie ulgi dla młodych lub ulgi na powrót. 

Dodatkowo ustawodawca zastrzegł, że ulga 4 plus przysługuje podatnikom tylko wtedy, gdy w stosunku do dziecka nie miały zastosowania przepisy o: 

 • 19 proc. podatku liniowym lub zryczałtowanym podatku dochodowym (wyjątek stanowią przychody z najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania albo pomniejszania podstawy opodatkowania lub przychodów, zobowiązania, czy też uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń; 
 • opodatkowaniu dochodów na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.
Ulga na dziecko 2024 – kiedy można skorzystać z ulgi prorodzinnej, na zdjęciu kobieta patrząca na małego chłopca- Hello Zdrowie

Jakie przychody można zwolnić od opodatkowania w ramach ulgi 4 plus? 

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że maksymalna kwota zwolnienia od podatku dochodowego wynosi 85 428 zł. Należy także podkreślić, że kwota ta dotyczy każdego z rodziców lub opiekunów prawnych.  

Uldze podlegają przychody z m.in.: 

 • pracy na etacie, 
 • umowy na zlecenie zawartej z firmą, 
 • zasiłku macierzyńskiego, 
 • z działalności gospodarczej, opodatkowane są skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem lub tzw. ulgą IP Box. 

W przypadku przychodów osiąganych z pracy na etacie mogą one wynikać zarówno z umowy o pracę, jak i ze stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Przychody, które wynikają ze zlecenia, mogą zaś dotyczyć umowy zawartej z: 

 • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą; 
 • właścicielem lub posiadaczem nieruchomości, w której wynajmowane są lokale lub z działającym w ich imieniu zarządcą lub administratorem – warunkiem jest jednak wykonywanie usług wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością; 
 • przedsiębiorstwem w spadku 

Ustawodawca zastrzegł ponadto, że przychody z umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub innych o podobnym charakterze nie mogą podlegać uldze 4 plus.

Co zrobić, aby skorzystać z ulgi 4 plus? 

Aby skorzystać z ulgi 4 plus, nie jest konieczne składanie dodatkowego załącznika. Ulga taka znajduje się w bazowym formularzu PIT, dokładnie w rubryce dotyczącej przychodów zwolnionych od podatku.  

Ponadto należy zastrzec, że możliwe jest korzystanie z ulgi 4 plus w trakcie roku. Na czym to polega? Podatnik może pomniejszać zaliczkę na podatek dochodowy co miesiąc, uwzględniając tym samym zwolnienie. W takim przypadku, dana osoba musi jedynie złożyć płatnikowi stosowne oświadczenie o tym, że spełnia warunki do stosowania ulgi 4 plus.

Ulga 4 plus a ulga prorodzinna  

Warto podkreślić, że ulga 4 plus (nazywana również ulgą dla rodzin wielodzietnych), to inny rodzaj ulgi niż tzw. ulga prorodzinna. Ulga prorodzinna to bowiem ulga na dziecko, która przysługuje w zgoła odmiennych kwotach. Należy jednak zaznaczyć, że ulga 4 plus zalicza się do tej samej grupy ulg co: 

 • ulga młodych,  
 • ulga na powrót, 
 • ulga dla pracujących seniorów.  

Oznacza to, że kwota zwolnienia w wysokości 85 528 zł jest dla nich wspólnym limitem, a zatem korzystając z kilku tych ulg, podatnik może zwolnić z opodatkowania maksymalnie tę kwotę, a nie jej wielokrotność na każde ze zwolnień. 

 

Bibliografia: 

 1. https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-dla-rodzin-4/ [dostęp 15.01.2024].
 2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350.

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: