Przejdź do treści

Komitet Bioetyki PAN: Orientacja homoseksualna nie jest chorobą ani zaburzeniem psychicznym. Jest normalnym wariantem ludzkiej seksualności

Para kobiet przytula się na plaży
/
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

„Orientacja seksualna nie jest produktem ideologicznej indoktrynacji ani kwestią mody lub swobodnego wyboru”. Komitet Bioetyki przy prezydium PAN wydał komunikat odnośnie mowy nienawiści i pogardy wobec osób, które identyfikują się jako homoseksualne, biseksualne i transpłciowe.

Mowa nienawiści w Polsce

W ubiegłym roku byliśmy świadkami, jak mowa nienawiści doprowadziła do śmierci prezydenta Gdańska. W ostatnich dniach w związku z kampanią prezydencką w Polsce obserwujemy niską kulturę dialogu i kierowanie słów pogardy tym razem wobec osób LGBT. Fala nienawiści w Polsce chyba nie ma końca. Głos w tej sprawie postanowił zabrać Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk. Na swojej stronie internetowej opublikował obszerny apel do wszystkich uczestników życia publicznego.

Para dziewczyn

Apel Komitetu Bioetyki PAN

W swoim apelu Komitet w szczególności zwraca się do polityków i sympatyzujących z nimi dziennikarzy o zaprzestanie rozprzestrzeniania nienawistnych treści odnośnie osób identyfikujących się jako homoseksualne, biseksualne i transpłciowe.

Komentarze te są haniebne i niedopuszczalne. Naruszają godność i podstawowe prawa każdego człowieka, w tym prawo do równego traktowania i do równego szacunku. Zadają ból i rany psychiczne osobom identyfikującym się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe oraz ich najbliższym.

Są wyrazem pogardy i nienawiści, która może prowadzić do dyskryminacji i wykluczenia całych grup społecznych, a w skrajnych przypadkach nawet do przemocy wobec mniejszości seksualnych

– czytamy na stronie Komitetu.

Orientacja seksualna nie jest modą

Komitet zauważa, że słowa, jakimi posługują się niektórzy politycy, umacniają stereotypy i uprzedzenia wobec osób LGBT. Przypomina także o tym, że we współczesnej nauce dowiedziono, że orientacja seksualna jest wrodzona i determinowana przez czynniki biologiczne (genetyczne, hormonalne), psychologiczne i społeczne. Nie można jej komuś przekazać na drodze edukacji czy wybrać jej. Nie jest także czymś, co można zmienić.

Orientacja seksualna nie jest produktem ideologicznej indoktrynacji ani kwestią mody lub swobodnego wyboru. Nie można się nią zarazić. Nie można jej komuś zaszczepić w procesie wychowania czy edukacji.

Orientacja homoseksualna i biseksualna nie jest chorobą ani zaburzeniem psychicznym, ani też jakąkolwiek inną patologią. Jest normalnym wariantem ludzkiej seksualności.

Nie można jej „wyleczyć”.

Nie ma żadnego związku między orientacją seksualną a skłonnościami pedofilskimi.

– czytamy dalej.

Kary za mowę nienawiści

Ponadto Komitet zaznaczył, że organizacje polityczne, społeczne, uczelnie wyższe czy placówki oświatowe nie powinny tolerować w swoich zespołach osób, które używają mowy nienawiści i pogardy. Ci, którzy dopuszczają się tego czynu, powinni zostać surowo ukarani. Ich słowa mają bowiem często moc sprawczą i mogą prowadzić do dalszych nadużyć.

Przyzwolenie na naruszanie godności i praw członków jednej grupy społecznej może rodzić przyzwolenie na dyskryminację innych grup i jednostek ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, płeć lub inną cechę – dodaje Komitet.

 

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: