Przejdź do treści

Wyróżnienie „Białej Wstążki” 2020. Znamy laureatów konkursu!

Wyróżnienie Białej Wstążki / mat. prasowe
Podoba Ci
się ten artykuł?
Udostępnij bliskim
Najnowsze
Kobieta pisze na laptopie. Obok siedzi pies
Szczepienie na COVID-19 a dzień wolny od pracy. To „koszt, który może zostać przez firmy poniesiony”?
Lekarka
Czy respiratory zabijają a szczepionki to eksperyment „godny Hitlera”? Doktor Michał rozprawia się z teoriami koronasceptyków
szczepienia przeciw COVID-19
„Chcemy, aby od 10 maja każdy dorosły mógł zapisywać się na szczepienie” – zapowiada premier
„Karmazynowy przypływ i krwawa Mary”. Jak mówimy o okresie?
ratownik medyczny, pandemia
„Wasza ‘wolność’ i ‘spisek’ się kończy, kiedy nie możecie złapać tchu”. Ratownik o nagonce na medyków „zaangażowanych w pandemiczny spisek”

Po raz kolejny kapituła konkursowa „Wyróżnienia Białej Wstążki” wybrała mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się, pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji. Finał XI edycji konkursu odbył się 4. grudnia w przestrzeni wirtualnej. Przedstawiamy sylwetki laureatów. 

Wyróżnienie „Białej Wstążki” 2020

Wyróżnienie „Białej Wstążki” to konkurs organizowany przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. Ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się, pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Do 25 listopada 2020 r. zgłoszenia Kandydatów przesyłały pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskazały zasługi danego Kandydata. „Wyróżnienie Białej Wstążki” zostało w tym roku przyznane mężczyznom wywodzącym się z służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, sfery publicznej, biznesu, III sektora oraz tym angażującym się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Laureatów wyłoniła 30. listopada 2020 r. Kapituła Konkursowa w składzie: Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier”, Urszula Nowakowska, Prezeska Fundacji „Centrum Praw Kobiet”, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska-Motlik, Bożena Toeplitz, Magdalena Bury, redaktorka portalu Hello Zdrowie oraz Kazimierz Walijewski, jeden z pomysłodawców konkursu.

To edycja podsumowująca rok szczególnych wyzwań i zagrożeń dla praw kobiet.

„Jestem ogromnie szczęśliwa, że w tym trudnym dla nas wszystkich roku otrzymaliśmy tyle wartościowych i ciekawych zgłoszeń. Z pewnym niepokojem podchodziliśmy do tej edycji „Wyróżnienia Białej Wstążki”, obawiając się, że przez pandemię może być trudno przeprowadzić konkurs z sukcesem. Okazało się jednak, że obawy te były na wyrost.

Mamy w tym roku wspaniałych, odważnych i inspirujących laureatów, od których bije blask – blask rozświetlający smutną rzeczywistość krzywdzonych kobiet, doświadczających przemocy w domowym zaciszu, uwięzionych ze swoimi oprawcami przez przymusową izolację.

Postawy mężczyzn wyróżnionych w naszym konkursie są prawdziwym dobrem w czasach zarazy, dobrem, które daje siłę do działania i nadzieję na przyszłość – podsumowuje tegoroczną edycję Jolanta Kwaśniewska, prezeska zarządu Fundacji „Porozumienie bez Barier”.

Edyta Zając

Sylwetki laureatów konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2020

Kategoria „Osoba publiczna” – Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Laureat jest osobą o niebywałej niezłomności ducha. To obrońca praw człowieka, zdecydowanie sprzeciwiający się dyskryminacji i społecznemu odrzuceniu osób słabszych, będących w mniejszości, których głos protestu przeciwko poniżającemu traktowaniu jest niesłyszalny i lekceważony. Szczególną uwagę w czasie swojej kadencji poświęcił problemowi przemocy ze względu na płeć i skutecznemu przeciwdziałaniu temu zjawisku. Wskazywał na niedostateczne wsparcie ofiar tego rodzaju przemocy oraz brak spójnej, perspektywicznej polityki państwa w obszarze zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć.

Zawsze bronił wszystkich tych, których nasze państwo, władze, instytucje nie zauważały, albo praw których nie chciały respektować. Laureat otwarcie mówi, że polski system wykrywania, kwalifikacji i rejestrowania różnych form przemocy wobec kobiet jest bardzo nieszczelny, a prawo – nieprecyzyjne. W efekcie nadal są problemy z sądzeniem sprawców oraz zapewnieniem bezpieczeństwa ofiarom. Piętnuje także utrzymujący się wciąż klimat „wyrozumiałości” dla seksistowskich zachowań i postaw.

Kategoria „Orany ścigania” – młodszy aspirant Bartosz Kopij oraz młodszy aspirant Jakub Stępień

Młodszy aspirant Bartosz Kopij jest funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, gdzie pełni funkcję dzielnicowego Posterunku Policji w Pszczewie. Ma opinię osoby znającej i umiejącej adekwatnie zastosować przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy w taki sposób, by ofiara czuła się odpowiednio potraktowana. Jego postawa wobec ofiar przemocy jest dostrzegana m.in. przez osoby zasiadające w grupach roboczych dotyczących Niebieskich Kart.

Młodszy aspirant Jakub Stępień również pracuje w Komendzie Powiatowej w Międzyrzeczu, gdzie pełni funkcję dzielnicowego w Posterunku Policji w Pszczewie. Wyróżnia się ogromnym zaangażowaniem w niesienie pomocy osobom doznającym przemocy. Osoba zgłaszająca kandydaturę laureata podkreśliła, że wielokrotnie otrzymywała informacje zwrotne od pokrzywdzonych kobiet, z których jasno wynikało, że zawsze mogą liczyć na pomoc dzielnicowego oraz czują jego wsparcie.

Kategoria „Osoba prywatna” – Marcin Anaszewicz

Laureat jest prawnikiem, politologiem i doktorem nauk społecznych. Tworzy nową formę feminizmu wśród mężczyzn w Polsce. Zawiesił swoją działalność, aby wspierać partnerkę Sylwię Spurek w Parlamencie Europejskim. Od lat zaangażowany w walkę przeciwko przemocy wobec kobiet w działalności społecznej, zawodowej i życiu prywatnym. Walczy o równość i obala stereotypy.

istockphoto.com

Kategoria „Wymiar sprawiedliwości” – Piotr Iwanicki oraz Laszlo Schlesinger

Piotr Iwanicki to radca prawny, który działa na rzecz kobiet i lokalnych organizacji pozarządowych wspierających kobiety pokrzywdzone przemocą, a także osoby LGBTQ w Toruniu. Członek Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Toruniu. Na co dzień – w ramach Fundacji Emic – wspiera osoby wykluczone, przynależące do mniejszości narodowościowych, uchodźczynie. Uczestniczy pro bono w akcji OIRP w Toruniu „Niebieski Parasol” i innych. Współpracuje z toruńskim oddziałem CPK.

Znany z tego, że z zaangażowaniem broni z urzędu kobiety, które doświadczyły przemocy ekonomicznej i których nie stać na prawnika. Często bierze pod lupę sprawy wymagające szczególnego zaangażowania i umiejętności, trudne – a nawet – „niemożliwe” (np. o „wyłudzenie majątku żony w małżeństwie”). Otwarcie mówi o tym, że „patriarchat jako stan umysłu – nie tylko mężczyzn, ale też kobiet – jest źródłem przemocy” i czuje się odpowiedzialny za uświadamianie tego kobietom o patriarchalnych nawykach.

Laszlo Schlesinger jest toruńskim adwokatem, znanym m.in. z tego, że całkowicie pro bono prowadzi w całości kontrowersyjne i skomplikowane sprawy o przemoc, których nie odważyliby się wziąć bardziej zachowawczy prawnicy. Od wielu lat broni aktywistek. Nie tylko udziela im bezpłatnych porad prawnych, ale także wspiera kobiety w walce o swoje prawa. Zawsze jest aktywny, gdy te prawa są łamane.

Jest również osobą pierwszego kontaktu podczas manifestacji w obronie praw kobiet (np. strajku kobiet) czy manifestacji w imieniu osób LGBT. Wśród spraw, które prowadzi, są również te o molestowanie czy stalking.

Kategoria: „Instytucja i organizacje pomocowe” – Adam Kuczyński

Radca prawny i feminista, który dzieli się swoją wiedzą oraz wolnym czasem, by pomagać pro bono w kwestiach takich jak: ochrona praw kobiet, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. Jest założycielem i Prezesem Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu, która niesie darmową pomoc procesową kobietom doświadczającym przemocy seksualnej. Oprócz tego świadczy pomoc prawną dla organizacji pozarządowych, m.in:  ForgetMeNot, KPH, Feminoteki, czy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Zwalcza stereotypy i mity dotyczące płci, opiera się na danych naukowych i międzynarodowych standardach praw człowieka. Wsłuchuje się w potrzeby klientek, nie poucza, zawsze się najpierw upewnia, czy pomoc z jego strony jako mężczyzny jest komfortowa. Jako reprezentant organizacji społecznej Fundacja Przeciw Kulturze Gwałtu przyłącza się do postępowań sądowych dotyczących przemocy seksualnej  w celu zadbania o gwarancje procesowe pokrzywdzonych i przedstawienia statystyk oraz badań naukowych na temat przemocy. Udziela również porad prawnych i uczestniczy w postępowaniach sądowych jako pełnomocnik pokrzywdzonych.

Kategoria „Pracodawca/Sponsor” – Fundacja Z Zurich

Fundacja Z Zurich jest fundacją charytatywną założoną przez Zurich Insurance Company Ltd. i Zurich Life Insurance Company Ltd. Jej misją jest wspieranie bardziej sprawiedliwego, otwartego i zrównoważonego społeczeństwa poprzez wzmocnienie najsłabszych grup społecznych, aby mogły skuteczniej chronić się przed zagrożeniami i lepiej dostosować do zmieniającego się świata. Strategiczne obszary zaangażowania Fundacji dotyczą zmian klimatycznych, poprawy samopoczucia psychicznego grup narażonych na wykluczenie oraz wprowadzania równości i sprawiedliwości społecznej.

Wyróżnienie specjalne – Daniel Labuda

Laureat Wyróżnienia specjalnego pracuje w Zurich Insurance. Działa od początku istnienia w zespole projektowym wspierającym Centrum Praw Kobiet w Krakowie. Wspiera i promuje działania CPK, organizuje szkolenia, aktywnie pomaga w akcjach. Odważnie i z dużą dozą empatii podchodzi do problemów, które dotyczą kobiet. Czuje się w nim przyjaciela spraw kobiet i ich ambasadora.

Kategoria „Media” – Albert Stęclik

Laureat jest jednym z szefów agencji kreatywnej Dziadek do orzechów, która od wiosny 2019 r. obsługuje pro bono fundację Centrum Praw Kobiet. Do tej pory agencja wsparła CPK w realizacji następujących kampanii: dot. 1% (2020), kampanii społecznych „Równość zaczyna się w domu” (2020) i „STOP kobietobójstwu” (2020) oraz z okazji jubileuszu 25-lecia Centrum Praw Kobiet (2019).

Dzięki osobistemu zaangażowaniu laureata agencja prezentuje nie tylko bardzo profesjonalne podejście do współpracy z organizacją pozarządową, ale przede wszystkim cechuje się niebywałą kreatywnością i odwagą oraz świetnym wyczuciem, jeśli chodzi o podejmowane tematy i dobieranie do nich środków wyrazu. Prowadzone wspólnie z agencją działania marketingowe fundacji przekładają się także na wiele owocnych współprac CPK z innymi podmiotami i darczyńcami.

 

Patronem medialnym wydarzenia jest portal Hello Zdrowie.

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Tak
Nie

Powiązane tematy:

Zainteresują cię również:

Julia Kamińska

Julia Kamińska: Gdy byłam młodsza, doświadczyłam molestowania. Wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy

Sharon Stone

Sharon Stone wyznała, że jako nastolatka dokonała aborcji. „Zostałam w swoim pokoju i krwawiłam przez wiele dni”

Carey Mulligan: Jak to się stało, że uznaliśmy za akceptowalne, a nawet zabawne, że pijana dziewczyna zostaje oddana na pastwę jakiemuś facetowi?

anna prokop

Anna Prokop, psychoterapuetka: Co, jeśli kobieta usiądzie bez majtek naprzeciwko mężczyzny, jak w „Nagim instynkcie”? Czy powiedziała: chodź, proszę, zgadzam się?

Demi Lovato

„Straciłam dziewictwo w wyniku gwałtu”. Demi Lovato ujawnia co zaszło, gdy pracowała dla Disney Channel

Masaż medyczny to nie masaż erotyczny!

„Masaż medyczny to nie masaż erotyczny!”. Przedstawicielki zawodów medycznych mówią STOP

Genevieve Nnaji: Dla mnie feminizm to przede wszystkim dostęp do podstawowych praw człowieka

Sala dyskotekowa

Polki doczekają się zmiany definicji gwałtu w polskim prawie? Pierwszy krok w tym kierunku za nami

iConsent - aplikacja w telefonie ma potwierdzić obopólną zgodę na seks

Aplikacja w telefonie ma potwierdzić obopólną zgodę na seks. Duńczycy chcą w ten sposób uniknąć ewentualnych oskarżeń o gwałt

Grace Tame - Australijka 2021 roku

Grace Tame: Mierzył mnie metrem krawieckim i mówił, ile mam ważyć, żeby „lepiej się czuć ze swoim ciałem”

„Sama jestem osobą, która przeżyła napaść na tle seksualnym”. Kongresmenka opowiedziała o strachu, jaki czuła w czasie szturmu na Kapitol

Evan Rachel Wood i Marilyn Manson

„Zrobił mi pranie mózgu, manipulował”. Aktorka Evan Rachel Wood oskarża Marilyna Mansona o znęcanie się

Kobiety budzą się ze snu, czyli trzy lata ruchu #MeToo na świecie

Maja Staśko: Gwałt nie musi wiązać się z penetracją. To nie penis jest źródłem przestępstwa gwałtu – jest nim odebranie komuś kontroli

Maja Staśko: Gwałt nie musi wiązać się z penetracją. To nie penis jest źródłem przestępstwa gwałtu – jest nim odebranie komuś kontroli

Magdalena Jutrzenka: Chciałabym żyć w świecie, gdzie nie muszę się martwić, że urodzę córeczkę i z tego tytułu będzie już miała trudniej w życiu / Unsplash

Magdalena Jutrzenka: chciałabym żyć w świecie, gdzie nie muszę się martwić, że urodzę córeczkę i z tego tytułu będzie już miała trudniej w życiu

przemoc zw związku

Adwokatka Monika Sokołowska: mamy wciąż utrwalony stereotyp: „psycholog zrobi ze mnie wariata”, więc bezpieczniej jest się spotkać z prawnikiem

Blisko 80 proc. kobiet niepełnosprawnych doświadcza przemocy. „Czują się uwięzione, bez wsparcia, boją się ubezwłasnowolnienia”

Blisko 80 proc. kobiet niepełnosprawnych doświadcza przemocy. „Czują się uwięzione, bez wsparcia, boją się ubezwłasnowolnienia”

Klara Roterska

Klara Roterska: Nikt nie chciał wpisać mi w kartę leczenia słowa „gwałt”, wpisywali „przykre zdarzenie”

Maja Staśko: 94 proc. kobiet po gwałcie w Polsce nie zgłasza się na policję. Wstydzi się, boi się reakcji i nie wierzy w skuteczność wymiaru sprawiedliwości

Anja Rubik

Anja Rubik o okładce „Vogue Polska”: chciałam, aby sesja oddała nasz bunt i naszą siłę

Ojciec przytula córkę

„Zakrywaj usta, ale nie milcz”, „Myj ręce, ale nie umywaj ich od odpowiedzialności”. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zwraca uwagę na „Pandemię przemocy” wobec najmłodszych

Zgłoś swojego kandydata do konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”! HelloZdrowie objęło wydarzenie patronem medialnym

Isabelle Rossellini, Milla Jovovich i Jameela Jamil

Kolejne zagraniczne gwiazdy wspierają protesty Polek. Wśród nich Milla Jovovich, Isabelle Rossellini i Jameela Jamil

Kobieta

Medycy grzmią: nie możemy odgórnie zakładać, że każda pacjentka poradzi sobie z ciążą wysokiego ryzyka, traumą porodu chorego dziecka oraz dalszą heroiczną opieką nad nim

Najpopularniejsze

Ćwiczenia na biust. 6 sposobów na ujędrnienie i podniesienie piersi

Choroby mają zapach – wiedziałaś o tym?

Twój kręgosłup potrzebuje wsparcia? Oto kilka ćwiczeń, które go wzmocnią

Leki plus alkohol to zawsze niebezpieczne związki? Sprawdź, które lekarstwa nie lubią się z wyskokowymi trunkami

4 sposoby na pozbycie się oponki z brzucha. I nie chodzi wcale o robienie brzuszków

Oto 7 ćwiczeń, za które twój kręgosłup ci podziękuje. Wystarczy niewiele, by poczuć znaczną różnicę

Stanie na rękach – krok po kroku

Stanie na rękach – krok po kroku

Ćwiczenia na rozciąganie barków

Rozciąganie stawów barkowych – te ćwiczenia na pewno ci się przydadzą

Chcesz przyspieszyć trawienie? Oto najlepsze ćwiczenia na poprawę metabolizmu

kobieta na wydmach

„Odpuszczanie” jest dobre dla ambitnych i konsekwentnych kobiet – podpowiada nam psycholożka Anita Kruszewska

brzuszki na piłce

Sposób na bolące lędźwie. Jak sobie ulżyć?

Fit Matka Wariatka / Facebook

Agresja i fałszywa troska na profilu „Fit Matki Wariatki”. Przyszedł czas na pato-fitness. Hello Zdrowie mówi temu nie!

Kobieta ćwiczy

Chcesz dobrze zacząć dzień? Oto propozycje ćwiczeń na poranny rozruch

Dzień się dopiero rozpoczął, a ciebie już ktoś wyprowadził z równowagi? Poznaj 5 kroków, które pozwolą zapanować nad emocjami

Stres. Jak sobie z nim radzić? Oto 14 pomysłów, jak poradzić sobie ze stresem

Anja Rubik: nastolatki uczą się, że macica nie jest śmietnikiem na sprężynki