Przejdź do treści

Czym są ulgi podatkowe 2024? Rodzaje i przykłady ulg

Czym są ulgi podatkowe 2024? Rodzaje i przykłady ulg, na zdjęciu mama z dzieckiem na rękach- Hello Zdrowie
Czym są ulgi podatkowe 2024? Rodzaje i przykłady ulg Adobe Stock
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Dokonując rozliczenia z fiskusem i składając stosowną deklarację za 2023 roku, warto pamiętać o skorzystaniu z tzw. ulg podatkowych. Są one doskonałym sposobem na obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku dochodowego. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać, rozliczając się w 2024 roku?

Co to jest ulga podatkowa? Pojęcie ulgi 

Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem ulgi podatkowej należy rozumieć przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie skutkuje obniżeniem podstawy opodatkowania lub wysokości podatku”. Wyjątek stanowi obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz inne odliczenia, które stanowią element konstrukcji tego podatku.

Z powyższej definicji, chociaż na pierwszy rzut oka wygląda ona na dość skomplikowaną, wynika wprost, że ulgi podatkowe podzielić można na takie, których zastosowanie powoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz te zmniejszające kwotę podatku.

Ulgi podatkowe 2024 – co może odliczyć rodzic, młodzi i osoby wracające do kraju?  

Znaczną grupę ulg podatkowych stanowią zwolnienia oraz odliczenia, które ustawodawca przewidział dla rodziców i osób opiekujących się dziećmi, młodych dorosłych przed ukończeniem 26. roku życia czy wracających do kraju po latach mieszkania poza jego granicami. Jakie podmioty i po spełnieniu jakich warunków mogą z nich skorzystać? 

Ulga na dziecko 

Ulga na dziecko (inaczej ulga prorodzinna) przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej i rozliczającym się na zasadach ogólnych. Samo prawo do ulgi nie jest uzależnione od liczby dzieci, ale w sytuacji, gdy wychowujesz więcej niż jednego nieletniego, jej przyznanie jest uzależnione od osiąganych dochodów. Ile otrzymasz na dziecko? Na rok możesz odliczyć: 

 • 1 112,04 zł – w przypadku jednego lub dwójki dzieci; 
 • 2 000,04 zł – w przypadku trójki dzieci; 
 • 2 7000,00 zł – w przypadku czwórki i więcej dzieci. 

Ulga dla rodzin 4 plus 

Nazywana także ulgą dla rodzin wielodzietnych, ulga 4 plus przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom sprawującym funkcję rodziny zastępczej wychowującym co najmniej czworo dzieci. Polega na zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym kwoty 85 428 zł, ale podlegają mu tylko określone przychody. 

Ulga związana z samotnym wychowywaniem dziecka 

Ulga związana z samotnym wychowaniem dziecka przysługuje pannie, kawalerowi, wdowie, wdowcowi, rozwódce, rozwodnikowi, osobie w separacji, osobie, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. W tym przypadku podatek określany zostaje w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów podmiotu.

Ulga dla młodych 

Ulga dla młodych dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia, a osiągają przychody z pracy lub z umów zlecenia. Polega ona na zwolnieniu z podatku przychodów do 85 528 zł, co wiąże się też z brakiem obowiązku składania deklaracji PIT. 

Ulga na powrót 

Ulga na powrót skierowana jest do osób, które po 31 grudnia 2021 roku wróciły do Polski i wcześniej zamieszkiwały za granicą, a precyzyjnie – przeniosły swoją rezydencję podatkową do kraju. Dzięki uldze możliwe jest zwolnienie z opodatkowania 85 528 zł przychodów.

Pozostałe ulgi podatkowe 2024 

Ustawodawca przewidział także możliwość skorzystania ze zwolnień lub odliczeń dla podatników spełniających określone przez niego szczególne warunki. Są to m.in.: 

 • ulga termomodernizacyjna, 
 • ulga rehabilitacyjna, 
 • ulga na Internet, 
 • ulga abolicyjna, 
 • ulga B+R, 
 • ulga IKZE, 
 • ulga na zabytki tzw. Pałacyk Plus, 
 • ulga na terminal, 
 • ulga na prototyp, 
 • ulga dla pracujących seniorów, 
 • ulga dla inwestujących w ASI, 
 • ulga na ekspansję, 
 • ulga na sponsoring, 
 • ulga dla krwiodawców, 
 • darowizny na cele kultu religijnego, 
 • darowizny na organizacje pożytku publicznego, 
 • darowizny na cele edukacji zawodowej, 
 • ulga z tytułu darowizn przewidzianych w innych ustawach, 
 • ulga na związki zawodowe. 

Jak sprawdzić, z której spośród ulg możesz skorzystać? Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na stronach rządowych, w tym poświęconych podatkom. Z pomocą przychodzą także internetowe programy do rozliczania PIT, które w sposób szczegółowy opisują warunki skorzystania z ulg podatkowych dostępnych w polskim porządku prawnym. 

 

Bibliografia: 

 1. https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ [dostęp 10.01.2024].
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926.

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: