Przejdź do treści

Przemoc ekonomiczna to też przemoc domowa. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

W Polsce rocznie aż 88 tys. osób pada ofiarą przemocy domowej\źródło: pexels.com
Podoba Ci
się ten artykuł?
Podoba Ci
się ten artykuł?

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmieniła się nie tylko jej nazwa, ale także zmodyfikowano zakres pojęciowy. Jedną ze zmian jest rozszerzenie definicji przemocy o ekonomiczną oraz cyfrową. „Zależy nam na dostosowaniu przepisów do zmieniającej się rzeczywistości” – czytamy w uzasadnieniu.

Przemoc ekonomiczna i cyberprzemoc

Dom nie zawsze jest bezpieczną przystanią. Wystarczy spojrzeć na policyjne statystyki: w Polsce rocznie aż 88 tys. osób pada ofiarą przemocy domowej. Miażdżąca większość, bo blisko 80 tys. ofiar, to kobiety i dzieci. O wielu przypadkach się nie dowiemy, bo powyższe dane dotyczą tylko działań podjętych w procedurze „Niebieskiej Karty”.

Od 2005 roku funkcjonuje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Od trzech lat rząd pracował nad poprawkami mającymi ulepszyć przepisy i skuteczniej chronić ofiary doświadczające przemocy ze strony bliskich.

Co się teraz zmieni? Po pierwsze ustawa zmienia nazwę z „przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, na „przeciwdziałanie przemocy domowej”. Chodzi o to, żeby nie stygmatyzować rodziny jako jedynego środowiska, w którym dokonuje się przemoc. Dochodzi do niej również w związkach nieformalnych albo pomiędzy byłymi małżonkami. Dlatego zmieniono także określenie „członek rodziny” na „osobę doznającą przemocy domowej” oraz „osobę stosującą przemoc domową”. Osoba podejrzewana o stosowanie przemocy będzie również objęta nadzorem policji.

Rozszerza się również definicja przemocy domowej. Do tej pory uwzględniano takie jej formy jak: fizyczna, psychiczna i seksualna. Po nowelizacji dochodzi również przemoc ekonomiczna oraz cyberprzemoc.

„Przemoc ekonomiczna jest zjawiskiem psychologicznym, w którym chodzi nie tylko o samą ekonomię, ale o psychiczne uzależnienie oraz upokorzenie jednej ze stron. Niemniej jednak, ze względu na fakt współwystępowania przemocy ekonomicznej z innymi jej formami oraz coraz częstsze jej stosowanie, projektodawca rozszerzył zakres pojęciowy przemocy o czwartą jej formę, tj. przemoc ekonomiczną” – czytamy w uzasadnieniu.

Cyberprzemoc zdefiniowana jest z kolei jako „opis zachowań, które mogą wzbudzić w osobie doznającej przemocy poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, zwłaszcza zachowań podejmowanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość”. Jest ona piątą formą przemocy.

Agata Dorożuk, psycholożka i psychoterapeutka

Więcej osób pod ochroną

Na jakie zmiany jeszcze możemy liczyć? Jak czytamy na na stronie rządowej, dzieci będące świadkami przemocy domowej również będą traktowane jako osoby doznające tej formy agresji. W gminach zaczną funkcjonować grupy diagnostyczno-pomocowe, składające się z pracownika socjalnego i policjanta, które będą pracować odpowiednio z osobą doznająca przemocy domowej i z osobą tę przemoc stosującą. Zostanie także zmodyfikowana procedura Niebieskiej Karty. Do jej wszczęcia oraz realizacji będą uprawnione osoby wchodzące w skład grupy diagnostyczno-pomocowej. Udoskonalone przepisy wprowadzają także regulacje, które przewidują odebranie broni palnej osobom stosującym przemoc domową.

To bardzo ważne regulacje, które wzmocnią ochronę osób, które doznają przemocy domowej. Ustawa jest od dłuższego czasu bardzo oczekiwana przez różne środowiska. Przed trzema laty wprowadziliśmy przepisy umożliwiające natychmiastową izolację sprawców od ofiar. Dziś idziemy o krok dalej. Zależy nam na dostosowaniu przepisów do zmieniającej się rzeczywistości. To milowy krok, jaki wykonaliśmy po to, żeby chronić kobiety, dzieci, seniorów i wszystkie osoby, które doświadczyły i doświadczają agresji domowej” – mówi Sekretarz Stanu w MRiPS, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Anna Schmidt, cytowana przez gov.pl.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tej ustawy w ubiegłym tygodniu. Wejdzie ona w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia.

Ważne telefony i adresy mailowe

  • Numer alarmowy z telefonu komórkowego: 112, 997.
  • Telefon dla kobiet doświadczających przemocy Fundacji Feminoteka: 888 88 33 88.
  • Całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet: 600 070 717.
  • Telefon zaufania Centrum Praw Kobiet: 22 621 35 37.

źródło: gov.pl 

Zobacz także

Podoba Ci się ten artykuł?

Powiązane tematy: